გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
დიახ
დასახვეწია
არა

      C Panel
Login:

Password:


თუ თქვენ გჭირდებათ გარკვეული კომპანიის მართვა

ტარიფი: შედგება ორი ნაწილისაგან:
1. საზღაური ყოველი თვის მიხედვით, თვეში 2000 ლარიდან 20000 ლარამდე;

2. წარმატების ბონუსი, მოგების 5%–დან 20%–მდე ან ბრუნვის 1%–დან 3%–მდე

ტარიფი შეთანხმებადია ყოველი კონკრეტულ შემთხვევაში
თუ თქვენ გჭირდებათ გარკვეული ბიზნეს პროექტის მართვა ჩვენ გთავაზობთ:

ტარიფი: შედგება ორი ნაწილისაგან:
1. საზღაური ყოველი თვის მიხედვით, თვეში 2000 ლარიდან 20000 ლარამდე;

2. წარმატების ბონუსი, მოგების 5%–დან 20%–მდე ან ბრუნვის 1%–დან 3%–მდე

ტარიფი შეთანხმებადია ყოველი კონკრეტულ შემთხვევაში
პროდუქტები