გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
დიახ
დასახვეწია
არა

      C Panel
Login:

Password:


ბიზნესის მართვა


კომპანია ,,ბიზნეს ქეარ კორპორეიშენის” პროფესსიონალ მენეჯერთა და სხვადასხვა სფეროში მაღალკვალიფიციურ ექსპერტთა გუნდი ცალკეული ბიზნეს პროექტებისა და ბიზნესების მესაკუთრეებს სთავაზობს ბიზნესის მართვის მომსახურებას. ჩვენ შეგვიძლია ვმართოთ როგორც ცალკეული ბიზნესპროექტები ასევე მთლიანად კომპანიის ბიზნესი, რაც მოიცავს როგორც საფინანსო-სამეურნეო გეგმის დამუშავებას, ასევე მის შესრულებას, შიდა კონტროლის ეფექტიანი პროცედურების დადგენას, ეფექტიანი და გამჭვირვალე მართვის სისტემის უზრუნველყოფას, საფინანსო და საოპერაციო რისკების არიდებას და ა.შ.
პროდუქტები