გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
დიახ
დასახვეწია
არა

      C Panel
Login:

Password:


ფულადი მოთხოვნების შესყიდვა, ამოღება

...................................................................................................................................


,,ბიზნეს ქეარ კორპორეიშენი“ კომპეტენტურია იმუშაოს როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირების პრობლემურ აქტივებთან. კომპანია შერჩევით ახდენს კომერციული სესხის შესყიდვას ან სწევს სესხის ამოღების მომსახურეობას.
კომპანიის მენეჯერთა და პროფესიონალ ექსპერთა ჯგუფი რომელიც დახელოვნებულია ბიზნესის და პრობლემური აქტივების მართვის საკითხებში, ადვილად ახდენს ორიენტირს იმ ღონისძიებების განსახორციელებლად რაც იძლევა საშუალებას მინიმალური დანაკარგებით ან სულაც დანაკარგების გარეშე ამოღებული იქნას ინვესტირებული (სესხის ან პირდაპირი ინვესტიციის სახით) ფულადი რესურსი.პროდუქტები